En evaluering af den sjældne jordart neodyms fremtidige betydning for vindmølleindustrien og mitigation af klimaforandringer

Mark Booker Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Verdens stærkeste permanente magneter bliver fremstillet af sjældne jordarter, og de bliver anvendt i meget af den teknologi, vi omgiver os med i hverdagen: bærbare computere, mobiltelefoner m.m. De sjældne jordarter bliver også anvendt i meget af den grønne teknologi, som er afgørende, hvis vi skal stoppe klimaforandringer: El-biler, brintbiler, vindmøller, solpaneler m.m. Formålet med dette projekt har været at undersøge, hvilken betydning den sjældne jordart neodym har for vindmølleindustrien, samt at undersøge hvordan man kan undgå, at stigende efterspørgsel efter neodym bliver en hindring for vindmølle industriens fremtidige udvikling og dermed vores chancer for at stoppe en forværring af de globale klimaforandringer. I projektets analyse bliver der opstillet en ideal- og måltilstand i forhold til forbruget af neodym. Den opstillede måltilstand er her en gennemførsel af IEA’s ”Blue Map” strategi på energiområdet og idealtilstanden er et balanceret ressourceforbrug som defineret i Sirkin & ten Houten’s kaskade teori. Videre i analysen belyses hvor store mængder neodym, en imødekommelse af måltilstanden vil kræve, og ydemere forsøges belyst forskellige løsningsspor for en hensigtsmæssig neodym anvendelse i vindmølleindustrien med udgangspunkt i kaskadekædens principper. Afslutningsvis diskuteres forskellige muligheder for reguleringsmæssigt at understøtte en udvikling der imødekommer både mål- og idealtilstanden. Herved nås bl.a. til den konklusion, at man på den lange bane bliver nødt til politisk at implementere negative feedback loops, der kan fremme et balanceret ressourceforbrug af neodym.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2013
VejledereJan Andersen

Emneord

  • neodym, klimaforandringer, vindmøller, mitigation, ressource, backcasting