En europæisk offentlighed?

Jakob Sejrup Villadsen, Svanholm Andreasen, Jeanett Kikki Zandra, Kenneth Thrane, Helene Lind Kryger Nielsen, Anna Ingemann Jensen & Kasper Lund Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har i projektet beskæftiget os med problematikken vedrørende eksistensen af en offentlighed i EU. I den forbindelse har vi set på forskellige teoretikeres opfattelse af, hvorledes denne europæiske offentlighed fungerer. Blandt disse er der både fortalere og modstandere for eksistensen af den europæisk offentlighed, dog er de alle enige om, at der i hvert fald ikke eksisterer en offentlighed med bred borgerdeltagelse. Derfor har vi efterfølgende set på, hvilke tiltag EU har skabt for at fremme den manglende europæiske offentlighed og debat mellem EU og borgerne. Kommissionen har i denne sammenhæng lanceret Plan D og Hvidbogen om en europæisk kommunikationspolitik. Vi har analyseret disse tiltag i forhold til teoretikernes anskuelser om demokrati og offentlighed og set på, hvorvidt der egentlig er sket en udvikling mod en bredere offentlig debat.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereErling Jelsøe

Emneord

  • EU
  • deltagerdemokrati
  • offentlighed
  • europæisk fællesskab