En diskussion af Psykiatrifondens beskrivelser af skizofreni

Schwartau Og Pedersen & Nanna Og Anne

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges, ud fra et poststrukturalistisk perspektiv, hvilke selvfølgeligheder, der optræder i beskrivelserne af skizofreni på Psykiatrifondens hjemmeside, samt hvilke muligheder og begrænsninger disse selvfølgeligheder rummer i forhold til afstigmatisering af skizofreni. Ved hjælp af vores teoretiske ramme, bestående af Michel Foucault og Nikolas Rose, undersøges hvordan Psykiatrifonden italesætter skizofreni, samt hvordan den biomedicinske diskurs kommer til udtryk i italesættelserne. Det er projektets konklusion at Psykiatrifonden beskriver skizofreni ud fra en kategoriserende tilgang, idet diagnosen er i centrum for beskrivelsen af skizofreni. Den biomedicinske diskurs er dominerende i de selvfølgeligheder, der kommer til udtryk i Psykiatrifondens beskrivelser. Den biomedicinske diskurs kommer særligt til udtryk i årsagsforklaringerne om skizofreni, samt i de behandlingstilbud der oplistes. Psykiatrifonden forsøger at gøre op med den stigmatisering, der knyttes til psykiske lidelser, men ifølge vores teoretiske perspektiv, Foucault og Rose, kommer Psykiatrifonden ikke ud over, den sproglige fastholdelse af kategorisering af mennesker med skizofreni, idet diagnosen er en central del af beskrivelsen af livet med skizofreni. Dette kan, ud fra vores teoretiske perspektiv, ses som en begrænsning for afstigmatisering af mennesker med skizofreni, idet kategoriseringen forhindrer, at der åbnes op for nye forståelser.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 dec. 2014
VejledereBettina Christel Hjortholt

Emneord

  • Psykiatrifonden
  • Skizofreni
  • Poststrukturalisme
  • Rose
  • Foucault