En diskursanalyse af italesættelsen af arbejdsløshed under den danske valgkamp 2011: A discourse analysis of the articulation of unemployment during the Danish 2011 election

Caroline Høgh, Sarah Lund Madsen Mitchell, Tine Clæfer Jensen & Katrine Dyhl Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Nærværende projekt omhandler italesættelsen af arbejdsløshed under den danske valgkamp 2011. Denne italesættelse søges undersøgt gennem en diskursanalyse af artikler udgivet under valgkampen. For at begrænse mængden af empiri, er der udvalgt artikler fra de fire landsdækkende aviser; Politiken, Berlingske Tidende, Information og Jyllands-Posten. Diskursanalysen er baseret på Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori og vil omhandle, hvilke løsninger på arbejdsløsheden, forskellige aktørgrupper foreslår. Diskursteorien vil suppleres med arbejdsmarkedsteori, samt Maxwell McCombs teori om Agenda-setting. Derved vil projektet søge, at belyse hvordan og hvorfor forskellige diskurser af løsningen på arbejdsløshed præsenteres og fremmes under den danske valgkamp 2011.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012
VejledereJohan Fischer

Emneord

 • Økonomi
 • Diskurs
 • Arbejdsløs
 • Valgkamp
 • Laclau
 • Diskursteori
 • 2011
 • Mouffe
 • Agenda-setting
 • Arbejdsmarked
 • Mccombs
 • Diskursanalyse