En del af to verdener

Josefine Ljungqvist, Monika Ulrich, Saad Hasnaat Ahmad & Cecilie Lundsgaard Nielsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projektet har til formål at undersøge, hvilke kulturelle normer og værdier, der kan påvirke minoritetskvinders identitet og integration i det danske samfund. Projektet tager udgangspunkt i kvindelige, tyrkiske efterkommere i alderen 20-30 år. Denne afgræsning er foretaget, da kvinderne i den respektive aldersgruppe besidder en refleksivitet omkring dem som individ. Der er lavet en yderligere begrænsning, da projektet kun omhandler kvinder, idet der ønskes at undersøge, om kønsdimensionen har en påvirkning på deres identitet og integration. Projektet er inddelt i seks kapitler, der hver især repræsenterer betydningsfulde aspekter, der til sidst muliggøre at konkludere på problemstillingen. Det teoretiske apparat er repræsenteret af Emilé Durkheim, Anthony Giddens, Pierre Bourdieu og Yvonne Mørck, der belyser de forskellige elementer, der har indflydelse på kvindernes identitet og integration. Projektets empiri er indsamlet i form af det kvalitative forskningsinterview, hvor fire kvinder beretter om deres livsverden. Alle kvinder, der har deltaget, lever op til ovenstående krav. Analysen tager udgangspunkt i det teoretiske apparat, hvor empirien er blevet analyseret og diskuteret på baggrund af dette. Det kan konkluderes, at kvindernes identitet og integration er under påvirkning af familiens og samfundets rolle. Det resulterer i en dannelse af hybrididentitet, der kombinerer kulturelle normer og værdier fra familien og det danske samfund.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2016
Antal sider56
VejledereYvonne Mørck