"En del af mig vil jo altid være Jehovas Vidne". At bryde med Jehovas Vidner: Et studie af identitetskonstruktion og behov for kommunikation i en social og kulturel brydeproces

Marie Christiansen Krøyer

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

På baggrund af en analyse af kvalitative interview med tidligere Jehovas Vidner og Vagttårnsselskabets religiøse publikationer udforsker specialeafhandlingen, hvad bruddet med Jehovas Vidner omfatter med hensyn til fraskrivelse og konstruktion af identitet samt behov for kommunikation i den forbindelse. Bruddet med identiteten som Jehovas Vidne og skabelsen af ny identitet undersøges som en social og kulturel brydeproces, der finder sted i et interkulturelt spændingsfelt imellem Jehovas Vidner som minoritetsgruppe og det danske majoritetssamfund. Forskellige måder at positionere selvet og den anden spiller en central rolle for, hvordan der konstrueres identitet og til- og fravælges kommunikation i genstandsfeltet i løbet af den sociale og kulturelle brydeproces. Specialet munder ud i en vurdering af, hvordan ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” kan forbedre kommunikationen på sin hjemmeside, så gruppen kan motivere flere henvendelser fra en målgruppe af tidligere Jehovas Vidner. For som målgruppe kontakter tidligere Jehovas Vidner sjældent Støttegruppen efter deres brud med Jehovas Vidner på trods af et særligt behov for den type interpersonelle kommunikation, gruppen tilbyder.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jun. 2008
Vejledere & Tine Mark Jensen

Keywords

  • Jehovas Vidner
  • Brud med identitet
  • Positonering af selvet og den anden
  • Kvalitative interview
  • Tidligere Jehovas Vidner
  • Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner
  • Behov for og vurdering af kommunikation