En del af fællesskabet eller?

Maria Cæcilie Adamsen, Kim Kandler & Sebastian Strømberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Our assignment will try to reveal the social and humanitarian consequences, that the new reform, “En del af fællesskabet”, will have for the physical unimpaired, who are still able to maintain a job, under special circumstances. The fear is that the new reform, will turn the physical unimpaired into a disempowered, and thereby, excluded part of the society. In the attempt to uncover these consequences, John Andersen’s theory of critical transformative empowerment will be used, to show how they are being disempowered, and how to empower them instead. To support these claims, Robert D. Putnam and his theory of social capital will be used, to explain how the different kind of social relations people have, affects their empowerment/disempowerment process. Furthermore the assignment will contain one expert interview, and a focus group interview, to receive a wider understanding of this groups “lifeworld” and their fears related to the impact the reform will have upon their lives. Vores rapport vil forsøge at klargøre de sociale og humanitære konsekvenser, som den nye reform, “En del af fællesskabet”, vil have for fleksjobbere og førtidspensionister. Der er en frygt for at den nye reform vil disempower folk med nedsat arbejdsevne, og derved isolere flere fra denne befolkningsgruppe fra det øvrige samfund. I forsøget på at afdække disse konsekvenser, vil John Andersen’s transformativ empowerment teori anvendes, for at synliggøre at de bliver disempowered, og hvordan man i stedet for kan empower dem. For at undebygge disse påstande, vil Robert. D Putnams sociale kapital teori benyttes til, at forklare hvordan forskellige former for relationer som mennesker har til hinanden, påvirker deres empowerment/disempowerment proces. Endvidere vil rapporten indeholde et ekspertinterview samt fokusgruppeinterview, til at opnå en større forståelse for og et indblik i fleksjobberes og førtidspensionisters livsverden, og deres bange anelser i relation til, hvilken virkning den forestående reform, vil have på deres liv.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2012
VejledereAnnette Bilfeldt

Emneord

  • Fleksjob og Førtidspensionsreformen