En bæredygtigt opvarmet plantekasse

Jeppeh Martin Olsen, Diana Lindhardt & Amanda Uetea Hald Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé I dette projekt tages der afsæt i fænomenet urbant landbrug. Målet med projektet har været at bidrage til urbant landbrug, ved at muliggøre dyrkning af afgrøder i Danmark, uafhængigt af sæsonerne. Med udgangspunkt i empiri og udvalgt teori, er der udviklet et design, der kan opretholde en hensigtsmæssig temperatur af jord til dyrkning af afgrøder. Designet er itereret ved interviews med relevante eksperter. Herefter er resultaterne af itereringen analyseret og diskuteret, og der reflekteres efterfølgende over, hvilke fremtidsperspektiver designet har. I rapporten arbejdes der med begrebet bæredygtighed, teorier indenfor Cradle to Cradle, kompostering og isolering, målgruppe og konstruktion af et artefakt. Abstract This project is based on the phenomenon urban gardening. The aim for the project is to contribute to urban gardening, by making it possible to grow crops independent of the seasons in Denmark. Based on empirical knowledge and relevant theory, a design has been developed to sustain a desirable temperature of soil so that crops can be grown. The design is iterated based on interviews with relevant experts. The results of the iteration has been analysed and discussed, and the future perspectives of the design has been reflected on. The study includes the concept of sustainability, theories about Cradle to Cradle, composting, insulation, target group and construction of an artefact.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jan. 2012
VejledereKevin Mogensen

Emneord

  • Bæredygtighed
  • Urbant landbrug