En analyse af Sund Zones evaluering Med henblik på at belyse italesættelsen af beboerdeltagelse og de krtiske efter-refleksioner

Faiza Tyyba Ul-Hassan & Bo Ejstrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume This paper examines how dialogical based communication projects are evaluated, and how the final evaluation of the project “Sund Zone”, persuades the acknowledgement of the residents in the residential area in Ellemarken, in Køge. The main aim of this paper is to investigate, how the evaluation of the project allows different/alternative voices/discourses in the articulations, in the final evaluation of the project. The goal is to define and discuss the different/alternatives discourses, which are articulated in the evaluation, and how they interact and opponents in between, in order to include the residents in the residential area Ellemarken. Finally the projects also focus on how the evaluation reflects critically on the conclusions and final results. The conclusion of the project is; that “Sund Zone”, is articulated primarily as a pure dialogical based project in the final evaluation. The evaluation articulates the project as a participatory-based project, which acknowledges the voices of the residents in Ellemarken. How ever different discourses are also articulated as the “diffusion discourse” which creates a tension in between the two discourses. Furthermore it can be concluded that the evaluation doesn’t articulate these alternative discourses in a direct way, and therefore neglects a critical perspective, on the conclusions made in the evaluation of the project. Abstract Dette projekt tager udgangspunkt i en undersøgelse af, hvordan evalueringen fra Sund Zone evaluerer projektet, og hvordan evalueringen italesætter spændingsfeltet imellem den dialogiske tilgang og difussions-tilgangen. Endvidere har dette projekt til formal, at undersøge hvordan, evalueringen italesætter alternative diskurser/stemmer i forhold beboerinddragelse af beboerne i Ellemarken i Køge. I forlængelse af denne undersøgelse, vil projektet også undersøge, hvordan disse alternative diskurser opponerer i forhold til hinanden, og hvilken indflydelse dette har for beboerinddragelsen i Ellemarken. Vi kan på baggrund på af vores undersøgelse konkludere, at evalueringen i stor grad ikke belyser alternative/motstridende stemmer/diskurser i forhold til den dialogiske tilgang. Vi kan ud fra vores analyse identificere nogle tendenser i forhold til evalueringens måde, at italesætte den dialogiske tilgang, som værende midtpunkt for projektet, men samtidig italesættes også spændingsfeltet i forhold til diffusions tilgangen. Dog, i et begrænset omfang. Dette spændingsfelt imellem tilgangene bliver ikke italesat i evalueringen, hvilket resulterer i en ensidig evaluering, der ikke tager højde for de kritiske overvejelser tilknyttet den dialogiske tilgang.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2014
VejledereLouise Philips

Emneord

  • Dialog, brugerindragelse, Sundhed, social sundhed, rygestop, socialt boligbyggeri, køge