En analyse af fattigdommens betydning for ”det gode liv” i Danmark

Torben Florup Schytt-Nielsen, Lasse Zangenberg Lollike, Christian Kirkegaard Rasmussen & Jannick Olsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med baggrund i en hermeneutisk og socialkonstruktivistisk videnskabsteorektisk retning, er det dette projekts formål at undersøge hvilken betydning økonomisk fattigdom i Danmark kan have på oplevelsen af “det gode liv” hos individet. Besvarelsen tager sit udgangspunkt i seks kvalitative interviews med henholdsvis to studerende, 1 lavtlønnet arbejder, to politikere og en professor. Disse interviews analyseres i henhold til Pierre Bourdieu teorier om individets kapitalformer, felt og habitus hvorefter konklusionerne diskuteres ud fra et politologisk perspektiv i forbindelse med interviewene med Özlem Cekic og Joachim B. Olsen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2011

Emneord

  • det gode liv
  • fattigdom