En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet

Emil Gede Petersen, Kim Alexsander Karlsson & Karl Frederik Klint

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler udviklingen på det danske ejerboligmarked, og hvorledes de makroøkonomiske modeller ADAM og DREAM anskuer dette marked. Det danske boligmarked er kendetegnet ved den danske realkreditmodel, der inden for de sidste to årtier har gennemgået en markant udvikling. Analysen af modellerne tager udgangspunkt i deres overordnede opbygning og antagelser for derefter, at undersøge hvorledes disse påvirker modellernes analyse af boligmarkedet. ADAM har et makroøkonomisk fundament og arbejder med aggregerede enheder, mens DREAM har et mikroøkonomisk fundament. De to modelleres respektive fremskrivninger på boligmarked er forskellige hvilket skyldes to forskellige former for rationalitet, samt forskellig anskuelse af udbuddet af jord.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2014
VejledereM. Azhar Hussain

Emneord

  • Økonomi
  • ADAM
  • Makroøkonomi
  • Ejerboligmarked
  • DREAM
  • Realkredit
  • Boligmarked