Empowerment & Medejerskab - et studie i dansk detail

Adam Roshu, Nicholas Birk Broch, Peter Højer Mathiesen, Marc Backhausen Erichsen & Trine Nors

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Formålet med dette projekt er, gennem aktionsforskning og empowerment, demokratisk at forstærke og myndiggøre ungarbejdere i føtex RO’s Torv, som er en del af organisationen Salling Group, til en øget følelse af medejerskab overfor virksomheden.
Gennem kritisk-utopisk aktionsforskning og empowerment skaber dette projekt, med ungarbejderne og ledelsen som medforskere, løsningsforslag med den hensigt at kunne øge ungarbejdernes følelse af medejerskab.
Løsningsforslagene gives som et resultat af analysen, der bygger på empiri indsamlet gennem hhv. gruppeinterviews og workshops. Gruppeinterviewene fungerer som en italesættelse af ungarbejdernes problemstillingerne, Workshoppene danner, i form af fremtidsværkstedet, rammen for de unges eget syn på problemstillinger og løsningsmuligheder, der med udgangspunkt projektets videnskabsteoretisk position, søger at demokratisere og forstærke de unges stemmer.
Aktionsforskningen og teorierne bliver gennem empowerment, sat i spil med hinanden. Teori om ownership quotient, fungerer som en operationalisering af medarbejdernes tilfredshed og engagement i virksomheden, som kan afspejles i virksomhedens produktivitet.
Empirien bliver analyseret i en tredelt analyse, bestående af tre hovedområder: selvforståelse, relationer og struktur, relaterer sig til problemstillinger som ungarbejdernes selv har udpeget.

Ud fra denne fremgangsmåde konkluderes fire konkrete løsningsområder, som det vurderes at der kan sættes ind på for at styrke disse og tre hovedområder.
Disse løsningsforslag handler om: grundig introduktion til kolleger som en del af onboarding, 3 meter reglen for de ansatte, en strukturel ændring af hvordan medarbejderne havde flexible muligheder i jobbet og fællesmøder.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider69
VejledereNiels Espersen

Emneord

  • Empowerment
  • Ownership Quotient
  • Ungarbejder
  • Ansatte under 18
  • Detail
  • Aktionsforskning