Employability på RUC - Specialeafhandling om brobygning mellem RUC's employabilityindsatser og de humanistiske kandidatstuderendes behov: Specialeafhandling om brobygning mellem RUC's employabilityindsatser og de humanistiske kandidatstuderendes behov

Nina Frederiksen & Mie Wiatr Hammerich

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

ABSTRAKT
I denne afhandling undersøger vi, hvad der karakteriserer henholdsvis Roskilde Universitet og de humanistiske kandidatstuderendes employabilitypraksis, og hvordan de to praksisser kan nærme sig hinanden gennem kommunikationshandlinger?
Den metodologiske tilgang består af to spørgeskemaer og tre ekspertinterviews.
Det teoretiske fundament er hovedsagelig baseret på en praksisteoretisk opfattelse (Reckwitz 2002; Jensen 2011) og understøttes af The Diffusions of Innovation Theory (Rogers 2003) samt Personateori (Nielsen, 2011).
Resultaterne fra vores undersøgelse viser, at RUC’s praksis for employability er præget af stor know how vedrørende den nye taxameterordning. Indsigt i de forskellige organisatoriske magtforhold på universitetet er desuden strengt nødvendigt i employabilityarbejdet både i forhold til nuværende og fremtidige employabilityindsatser. Derfor er der også et højt niveau af mental aktivitet indlejret i praksis med at gøre HUM-kandidater employable. Vi har også erfaret, at studenterperspektivet for tiden mangler i employabilityarbejdet på RUC.
Hvad angår de humanistiske kandidatstuderende fandt vi ud af, at der er forskelle med hensyn til kandidaternes employability-praksis. De mentale aktiviteter varierer afhængigt af det fagområde, individet er tilknyttet. Den største følelse af selvværd om egen beskæftigelsesevne ses hos de studerende, der studerer Kommunikation uden andre fagkombinationer. De studerende med den laveste følelse af selvværd blev fundet blandt de psykologistuderende kandidater. Nogle uddannelser kan derfor have behov for en mere individualiseret employability-indsats end andre. Kendskab og mentale aktiviteter vedrørende egen employability-bevidsthed har mange variationer, derfor kan det være svært at lave en vandtæt løsning på, hvordan de to praksisser kan nærme sig hinanden gennem kommunikationstiltag.
Selv om de to praksisser har stor individuel kompleksitet, har vi fundet ud af, at en måde de to metoder kan nærme sig hinanden er, hvis RUC implementerer en innovation i form af en karrierevejledning både online på deres hjemmeside og offline i form af en fysisk håndbog. Dette fordi mange studerende mangler motivation og tid til at dukke op til de employability-aktiviteter, RUC udbyder. Aktiviteter, der ligger uden for de curriculære aktiviteter.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 aug. 2018
Antal sider74
VejledereJørgen Lerche Nielsen

Emneord

  • Employability
  • RUC
  • Employability på RUC
  • De humanistiske kandidatstuderende
  • Kompetenceudredning
  • Employabilityindsatser på RUC
  • Kompetenceordbog
  • Employabilitybevidsthed