Embedsmændene - arven fra de gamle - socialiseringen af de nye

Line Jenvall, Mark Kwateng Diasso & Sally Barkholt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt beskæftiger sig med den proces, der sker for nyansatte embedsmænd i centraladministrationen. Dette vil i projektet blive omtalt som en socialiseringsproces. Med dette forstås, at der qua rammerne, man som nyansat embedsmand indtræder i, ligger en række implicitte forventninger om at kunne tilpasse sig systemets kultur. Tilgangen til projektet er hermeneutisk, hvilket kommer til udtryk i de fordomme, der har været gennemgående. Projektet anlægger en tværfaglig indfaldsvinkel og anskuer problemstillingen dels gennem Birgitte Poulsens teori om ”De arkæologiske lag” og dels netværksstyring. Ydermere vil forskellene på politik og forvaltning blive belyst. Disse teorier understøttes af interviews med henholdsvis lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, Tim Knudsen, og fuldmægtig i Erhvervs- og Vækstministeriet, Peter Ahrenfeldt Schrøder. Ovenstående danner ramme for en diskussion om legitimiteten ved den demokratiske udvikling gennem socialiseringen af embedsmænd.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2014
VejledereOle Erik Hansen

Emneord

  • Socialisering
  • Embedsmænd