Elever med etnisk minoritetsbaggrund i den danske grundskole

Lene Aarestrup Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hvem skal have definitionsretten på Danmark og danskhed? Kan den danske grundskole give elever med etnisk minoritetsbaggrund succes i deres skolegang og dermed forbedre deres fremtidsmuligheder ved at tillægge deres sproglige og kulturelle baggrund værdi?

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2016
VejledereCarsten Levinsen

Emneord

  • Danmark & Danskhed
  • nydanske elever i grundskolen