Elbilen - Et komparativt studie af Danmark og Norge

Milad Mohammad Azim & Rasmus Løk Jensen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet vil undersøge hvilke forskelle og ligheder der er mellem Danmark og Norge i forhold til en grønnere omstilling af transportsektoren. Herunder fokuserer projektet specifikt på elbiler, som en løsning for at gøre transportsektoren mere miljøvenlig. Norge er et af de lande som er længst fremme i udviklingen af elbiler, hvilket skyldes, at Norge er gode til at understøtte elbilen, samtidig med at de tilpasser infrastrukturen efter elbilens behov. Derfor analyserer projektet, hvilke incitamenter den norske stat skaber, for at gøre elbilen mere attraktivt end den traditionelle bil, og hvilke hindringer Danmark har, for at udbrede elbilen på de danske motorveje. I analysen har projektet brugt teorien om sociotekniske systemer, som analytisk redskab med fokus på tre udvalgte regimer. Disse er det politiske regime, det teknologiske regime og det sociokulturelle regime. På baggrund af disse regimer finder projektet frem til, hvilke forhold der er med til enten at hindre eller fremme salget af elbilen i begge lande. Ydermere har projektet ved hjælp af udbud/ efterspørgselsteori undersøgt, hvad effekten af en økonomisk afgift er, ved salget af elbiler i både Danmark og Norge. På baggrund af analysen har projektet diskuteret, hvilke forhold der hindrer Danmark i at tilnærme sig de norske forhold angående elbiler. På baggrund af analysen og diskussionen har projektet nået frem til, at blandt andet den manglende politiske vilje og de infrastrukturelle forhold har været en hindring for Danmark, for at tilnærme sig de norske forhold. Hvorimod forbrugerne og producenterne skubber udviklingen for elbiler i den rigtige retning.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider45
VejledereKarl Robert Isaksen

Emneord

  • Elbil