Eksistenspsykologi og eksistensfilosofi

Lykke Larsen, Christina Mølgaard, Gitte May Thiel, Karina R. Lundorff, Rebekka Steinvig Poulsen & Ulrik Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har med dette semesterprojekt valgt at fokusere på det eksistentielle grundvilkår frihed. Vores problemformulering lyder: Hvordan har eksistenspsykologien ændret eksistensfilosofiens begreb om frihed? Ud fra en kildekritisk metode har vi set på, hvordan henholdsvis Kierkegaard og Sartre har defineret eksistentiel frihed og sat dette i forhold til, hvordan psykoterapeuten Yalom definerer selv samme begreb. For at anvende Yaloms teori i praksis har vi med hans øjne valgt at analyse Kafkas ”Processen” ud fra en fænomenologisk drømmefortolkningsmetode. Et af vores konklusionspunkter er, at Yalom, som psykoterapeut, er nødt til at tage udgangspunkt i klienters angst. Angsten er mere central for ham end friheden. Deri ses en ændring i forhold til Kierkegaard og Sartres frihedsbegreb.#

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereBjarne Sode Funch

Emneord

  • Frihed
  • Søren Aaby Kierkegaard
  • Jean-Paul Sartre
  • Franz Kafka
  • Processen
  • Irvin D. Yalom
  • Eksistensfilosofi
  • Eksistenspsykologi