Efterløn-et forældet gode?

Casper Nikolaj Funch Kofoed, Kristina Bille Nielsen, Lise Fauerby, Louise Linnea Kron, Asbjørn Sander Loua & Casper Broskov Sommer

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Efterløn– et forældet gode? I hvor høj grad er afviklingen af efterlønnen en fyldestgørende løsning på de fremtidige udfordringer, som følge af den demografiske udvikling i Danmark, og hvorfor er der tilsyneladende ikke nogen politisk opbakning til denne løsning? I projektet undersøger vi hvilken økonomisk effekt og hvilke konsekvenser en afskaffelse af efterlønnen ville have, og om denne er den mest fordelagtige af de forslag der er stillet af hhv. Arbejdsmarkedskommissionen og Velfærdskommissionen. Vi analyserer yderligere på, hvilket ræsonnement, der ligger bag politikernes ageren i forhold til efterlønsspørgsmålet. Vi har valgt en socialkonstruktivistisk vinkel på vores projekt, ud fra den betragtning at efterlønnen skal ses i en historisk og socialt konstrueret kontekst. Post-employment-benefit – an outdatet good? To which extend would the phase-out of the post-employment benefit be a sufficient solution to the future challenges due to the demographical development in Denmark and why is there apparently no political endorsement to this solution? In the project we examine which economical effect and what consequences an abrogation of the post-employment-benefit would have and if this is the most beneficial solution out of the propositions given by the Labour Market Commission and the Welfare Commission. Furthermore we will analyze what reasoning is behind the politicians’ actions on the post employment-benefit issue. We have chosen a socio-constructivist angle in our project due to the reflection that post employment-benefit should be seen in a historical and social constructed context.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2010

Emneord

  • Efterløn
  • issue voting
  • den demografiske udvikling
  • Velfærd