Effektmåling af anbringelse: En simpel intervention på et vildt problem

Mira Louise Milling Larsen, Louise Weinreich & Line Rose Høvring

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Resumé
Dette projekt tager udgangspunkt i hvordan man med tidligere anbragtes retrospektive oplevelser af anbringelsen, kan supplere en effektevaluering af anbringelser udført på registerdata.

Projektet tager udgangspunkt i SFI’s effektmåling fra 2011 “Tidligere anbragte som unge voksne”. Effekten af anbringelser bliver her opgjort i uddannelse- og arbejdsmarkedstilknytning, helbred og kriminalitet, baseret på de tidligere anbragtes og deres forældres registerdata.

Projektets måleparametre tager udgangspunkt i forskning og teorier der knytter sig til faktorer, der spiller ind på en god anbringelse som et afsæt til et godt og selvstændigt voksenliv. Der foretages en pilot-test, for at teste om de udvalgte måleparametre kan anvendes samt for at undgå, eventuelle fejl og så vidt muligt undgå at det endelige spørgeskema indeholder ikke-brugbart data.

I projektet konkluderes der, at man ved hjælp af tidligere anbragtes retrospektive oplevelser af deres anbringelse, kan nuancere og stille skarpere på resultaterne, der er skabt på baggrund af registerdata. Alligevel er der udfordringer ved at anvende den kvantitative metode til undersøge omfang og betydning af en faktor, hvorfor dette kræver en særlig opmærksomhed når faktorer går fra måleparametre til spørgsmål, da denne data skal anvendes til at påvise sammenhænge og signifikans.

UddannelserSociale Interventionsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 dec. 2018
Antal sider94
VejledereAnita Mac

Emneord

  • Anbringelser
  • Socialt arbejde
  • Sociale Interventioner
  • Effektmålinger
  • SFI
  • Risikofaktorer
  • børn og unge
  • Livskvalitet