Effektivitet og økotoksicitet af dispergeringsmidlerne Corexit 9500A og Dispersit SPC1000: Efficiency and ecotoxicology of the dispersants Corexit 9500A and Dispersit SPC1000

Anders B. Jensen, Lene Flyvholm, Louise L. Halle, Monica Sandgaard & Nanna N. Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dispergeringsmidlet Corexit 9500A blev brugt til bekæmpelse af historiens største olieudslip fra Deepwater Horizon boreplatformen i Den Mexicansk Golf i 2010. I projektet ønsker vi at undersøge om dispergeringsmidlet Dispersit SPC1000, som foreslået af de amerikanske miljømyndigheder, er et bedre alternativ end Corexit 9500A. Spørgsmålet har vi søgt at belyse gennem litteraturundersøgelser samt laboratorietest af de to dispergeringsmidlers økotoksikologi og oliedispergeringseffektivitet. Vi har udført to kemiske forsøg til at undersøge dispergeringseffektiviteten. I det første kemiske forsøg blev de to dispergeringsmidlers evne til at nedsætte grænsefladespændingen undersøgt og sammenlignet ved hjælp af et tensiometer. For samme koncentrationer var overfladespændingen lavest for dispersitopløsningerne. Ved en koncentration på 0,11 mg/L var grænsefladespændingen γ henholdsvis 30 J/m2 for Dispersit SPC1000 og 60 J/m2 for Corexit 9500A. For Dispersit SPC1000 fandtes en kritisk micelle koncentration (CMC) på 12 mg/L, mens CMC for Corexit 9500A ikke kunne detekteres indenfor det undersøgte koncentrationsinterval fra 1 mg/L til 300 mg/L. Det andet kemiske forsøg var et rysteforsøg i skilletragte med en tyndtflydende olie, Aasgaard Crude Blend, og en tyktflydende olie, Chestnut Crude Oil, tilsat dispergeringsmiddel med koncentrationen 120 mg/L og 12 mg/l opløst i demineraliseret vand. Dispersit SPC1000 viste sig ved simpel visuel inspektion at være klart bedst til at dispergere olien. De to dispergeringsmidlers økotoksikologi blev testet på Daphnia magna med en varighed på 24 og 48 timer. For Dispersit SPC1000 blev EC50-værdien bestemt til cirka 1 mg/L mens EC50 for Corexit 9500A blev bestemt til 0,1 mg/L, hvilket er en faktor 10 i forskel. De eksperimentelle forsøg viste at Dispersit SPC1000 er et mindre økotoksikologisk og mere effektivt dispergeringsmiddel end Corexit 9500A.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jan. 2012
VejledereTorben Lund

Emneord

  • Grænsefladespænding
  • Daphne Magna
  • Dispergeringsmidler
  • Corexit
  • Rysteforsøg
  • Dispersit
  • Mexicanske Golf
  • Økotoksikologi
  • Olie
  • Effektivitetetstest