Effekter af vaskevand fra tekstilvask på Potamopyrgus antipodarum & Daphnia magna

Frederikke Elvira Kjellerup Hjorth, Peder Kristian Friis Nielsen, Casper Dannebrog Læssøe, Malte Jarlgaard Hansen, Stephanie Michela Larsen & Emil Boesen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Tekstiler kan indeholde miljøskadelige stoffer, og disse udledes til de akvatiske miljøer ved
tøjvask. Økotoksikologiske tests anvendes til at vurdere i hvilket omfang kemikalierne er
skadelige. Den akutte og kroniske toksicitet af kemikalierne fra udvaskningen af et
beklædningstekstil blev testet på Potamopyrgus antipodarum og Daphnia magna. Tre
forskellige akut forsøg der bestod af behandlinger med vaskevand fra t-shirt uden
vaskemiddel, med vaskemiddel og kun vaskemiddel (6,25 %, 12,5 %, 25 %, 50 % og 100 %)
blev foretaget på begge arter. Efterfølgende kroniske forsøg blev kun foretaget med t-shirt
uden vaskemiddel. P. antipodarum blev testet over 28 dage med vaskevandskoncentrationer
på 12,5 %, 25 %, 50 %, 75 % og 100 % og D. magna blev eksponeret i 21 dage ved 6,25 %,
9,375 %, 12,5 %, 18,75 %, 25 % vaskevand.
Ingen effekt af vaskevandet blev vist på reproduktionen af P. antipodarum. Signifikant forskel
(p=0,000) på mortalitet mellem lave og høje koncentrationer blev observeret efter 21 og 28
dage. Den maksimale mortalitet på 30 % forekom ved 100 % vaskevand ved dag 28. Ved
stigende koncentrationer viste P. antipodarum undvigende adfærdsmønstre og en signifikant
negativ påvirkning på æderaten (p=0,000). I akut forsøget med D. magna uden vaskemiddel
blev der observeret en tendens til øget mortalitet, denne var ikke til stede under det kroniske
forsøg. Der var en generel tendens mod, at D. magna i behandlingerne havde en signifikant
højere reproduktion (p=0,000) og vækst (p=0,000), sammenlignet med kontrolbehandlingen.
Længerevarende forsøg ville være fordelagtigt for en mere dybdegående undersøgelse af den
toksikologiske effekt af udvaskede kemikalier fra tekstilvask, grundet begrænset forskning af
emnet.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider121
VejledereAnnemette Palmqvist & Henriette Selck