EFFECTS OF ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN WOUND HEALING

Katrine Qvist

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Diabetes og mange af de efterfølgende komplikationer som diabetisk fodsår (DFU) er et alvorligt problem på verdensplan. Det har betydelige konsekvenser for både sundhed og økonomi i mange lav- og mellemindkomstlande, og identifikation af flere og flere antibiotikaresistente bakteriestammer øger problemet med behandling af disse kroniske og ofte inficerede sår.
Formålet med denne afhandling var at undersøge sårhelingsegenskaber for fire antimikrobielle peptider (AMPer) i søgen efter alternativer til antibiotika i behandlingen af DFU. De fire testede AMPer omfattede to neuropeptider; neurotensin (NT) og substance P (SP), et kendt antimikrobielt bakteriocin; nisin A og et syntetisk fremstillet AMP; GN-2. Forskellige analyser blev anvendt til vurdering af immunomodulerende og biofilmudryddende egenskaber hos de fire AMPer. Statiske assays for biofilmelimination blev udført på enkelt- og multispecies biofilm af E. coli, S. aureus og S. epidermidis. Biofilm-eliminerende effekt af GN-2 og nisin A blev bestemt ved krystalviolet farvning for total biomasse og PMA qPCR for tælling af levedygtige celler. Endvidere blev sårhelingsegenskaber af alle fire AMPer vurderet ved hjælp af en ex-vivo sårhelingsmodel på grisehud.
Resultaterne bekræftede nogen biofilm-eliminerende effekt af GN-2 og endnu bedre effekt af nisin A, men viste også den store koncentrationsforskel nødvendig for elimination af planktoniske bakterier contra udryddelse af biofilm. GN-2 og nisin A viste nogle sårhelingseffekter på dag et, men ingen forskel fra kontrolsår på dag tre. Den modsatte virkning blev observeret for SP og især for NT med en forøgelse af prolifererende celler på dag tre, men ingen forskel fra kontrollen på dag et.
Som konklusion blev forskellige interessante virkninger på sårheling observeret af de fire undersøgte AMPer, hvilket hjælper i den nødvendige klarlægning af AMPer, før en potentiel terapeutisk anvendelse af disse kan anbefales.

UddannelserMedicinalbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2018
Antal sider38
VejledereHåvard Jenssen