Efedrin

Thomas L Hansen, Jon Nielsen, Nina Olofsson & Maria H Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Present report seeks to uncover the side effects that arise by the use of medicines and prod-ucts containing the drug ephedrine. As it is, there are fairly large disparities between the side effects that are printed on the drug description note, and the ones actually found in medical journals. Our main interest is learning about possible long term effects. This is primarily done by ex-amining tests performed on animals, which cover the addiction factor, but also how and why the drug leads to psychosis. During the process we found interesting correlations between the use of ephedrine and drugs that affect the development of neurodegenerative diseases, such as Parkinsons and Alzheim-ers disease and schizophrenia. It is a well known fact that ephedrine increases the release of the body’s own neurotransmitters, and that this leads to the synthesis of nitric oxide (NO). We have considered this, with the well documented knowledge that NO leads to a series of adverse effects, if produced in abundant quantities. The report at hand determines the likeli-hood of this connection, although a more detailed study seems necessary to make a definite conclusion. I denne rapport søger vi at afdække de bivirkninger der fremkommer ved brug af præparater indeholdende efedrin. Det viser sig at der er temmelig store uoverensstemmelser mellem de bivirkninger der angives på lægemidlets indlægsseddel og dem man finder i medicinske tids-skrifter. Vores primære interesse ligger i at finde eventuelle langtidseffekter. Dette gøres først og fremmest ved at gennemgå forsøg på dyr for at afdække afhængighedsfaktoren og hvordan stoffet fører til udvikling af psykoser. Under processen fandt vi frem til interessante sammenhænge mellem indtag af efedrin og stoffer der påvirker til udviklingen af neurodegenerative sygdomme såsom Parkinsons, Alz-heimers og skizofreni. Det er velkendt i litteraturen at efedrin øger udskillelsen af kroppens egne neurotransmitterstoffer og at disse medfører syntetisering af nitrogen oxid (NO). Dette har vi sammenholdt med ligeledes dokumenteret viden om at NO fører en række skadevirk-ninger med sig hvis det produceres i overskydende mængder. Vi forsøger at knytte disse op-lysninger sammen for at belyse en eventuel forbindelse. I rapporten sandsynliggøres det at der er en sammenhæng. Der er dog brug for en mere detaljeret udredning for at man skal kunne drage endelige konklusioner.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

  • Ephedrine