Edderkoppesilke som materiale: Spider silk as a material

Anna G. Grube, Anne Lykke, Jon A. Durhuus, Jonas Rømer & Kristian Filrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektets formål er at klarlægge om edderkoppesilke er egnet som industrielt materiale til vægtbærende konstruktioner. Edderkoppesilkens kemiske og mekaniske (herunder stress/strain kurven) egenskaber undersøges og dette bruges til at vurdere eventuelle problemer i vægtbærende kabler i forhold til stål. Projektets indgangsvinkel er at analysere de ydre påvirkninger som naturligt edderkoppesilke vil udsættes for. Disse indbefatter temperatur- og vandpåvirkninger, samt luftfugtighedssvingninger og nedbrydelighedsfaktorer. Som følge af disse ydre påvirkninger, viser det sig at fænomenerne creep og supercontraction forekommer. I sammenligningen med stål beregnes, at silkens elasticitet og styrke (evnen til at absorbere energi) er langt større end for stål. Vores undersøgelser viser, at de to materialer har vidt forskellige egenskaber. Ud fra analysen af materialet kan konkluderes at edderkoppesilke ikke er egnet til erstatning for stål, da dets elasticitet ikke er ønskeligt for et vægtbærende materiale. Endvidere fandt vi ud af, at edderkoppesilke er bedre egnet til indlejring i et kompositmateriale, da ydre påvirkninger som luftfugtighed og vand herved undgås. Silkens fulde potentiale kan derfor udnyttes i et kompositmateriale, hvis et lige så elastisk matrix-materiale anvendes.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereThomas Schrøder

Emneord

  • Edderkoppe silke
  • biomateriale
  • supercontraction
  • stress/strain