DZIEŃ DOBRY, EUROPA

Mille Brinck Lange, Naya Hindkjær Buric, Rasmus Knudsen, Daniel Rostrup Holdt, Gry Asser Bertelsen & Lee Alexander Belmark

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten undersøger gennem en række kvalitative interviews af polakker, hvordan man i Polen forholder sig til henholdsvis det nationale fællesskab og EU. Nærmere bestemt om polakker føler sig som en del europæiske fællesskab og hvis ikke, hvad muligheden er for, at de kommer til at gøre det. Interviewene er foretaget i Krakow, Polen. Problemstillingen belyses teoretisk med inddragelse af to teoretikere, Anthony D. Smith og Benedict Anderson, som behandler begrebet nation. De repræsenterer retningerne essentialisme (Smith) og konstruktivisme (Anderson). Teorierne holdes i rapportens diskussionsdel op imod polakkernes opfattelse, sådan som de kommer til udtryk i vores kvalitative undersøgelse. Diskussionen munder ud i en vurdering af, hvordan et europæisk fællesskab kan karakteriseres This report revolves around the subject of Polish integration in the EU. Specifically whether Poles feel as a part of the EU, and, if not, whether it is posible that they will in the future. The question will be investigated through a series of qualitative interviews conducted in Cracow, Poland. Theoretically the problem will be looked upon through points of view represented by two theorists who have worked with the term "nation". These are Anthony D. Smith who is our representative of essentialism and Benedict Andersen representing constructivism. Their theories will be held subject to the Poles' view on the matter as expressed in the interviews. The discussion culminates in our interpretaion of how the European comminity can be characterized.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • Fællesskab
  • Europa
  • Polen
  • Identitet