Dyslektiske elevers deltagelsesmuligheder - Et empirisk studie af dyslektiske elevers deltagelsesmuligheder i en almen skolekontekst

Dorte Sams Marstrand Rasmussen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Abstract

Udfordringer omkring dyslektiske elevers deltagelsesmuligheder i en almen skolekontekst
Specialet tager afsæt i et empirisk observationsstudie foretaget i en almen dansk folkeskole, der har til formål at søge forståelse for, hvilke strukturelle betingelser i en skolekontekst der viser sig at have betydning for elevens deltagelsesmuligheder.
Via et analytisk førstepersonsperspektiv giver specialet indblik i, hvordan konstruering af undervisningen kan stille eleven i modsætningsfyldte positioner, og hvordan den faglige støtte og hjælp, der tilbydes – herunder gennem it-redskaber – kan være med til at skabe både muligheder og begrænsninger i deltagelsen.
Specialet tager afsæt i den kritiske psykologi (Dreier, 2003. Holzkamp, 1998. Højholt, 2005). Ved at se på deltagelsen i den situerede skolekontekst samt den relationelle afhængighed mellem individ og omverden kan den kritiske psykologi være med til at belyse, hvilke modsætningsfulde praksisser og særlige problematikker elever med dyslektiske vanskeligheder står over for.
Specialet belyser endvidere, hvordan artefakter i den situerede praksis anvendes, og hvordan det er muligt/ikke muligt for redskabet at udgøre en faglig støtte set i relation til, hvilken betydning det har for eleven (Schraube, 2013. Cole, 2003. Vygotsky,1978).
Undersøgelsen viser, at elevens deltagelse og oplevelse af at ”være med” og ”høre til” i fællesskabet står centralt for elevens orientering i en hverdagspraksis. Via et dialektisk perspektiv mellem subjektet og dets omgivelser giver specialet indblik i, hvordan dysleksi som personlig lidelse viser sig gennem sociale processer, hvordan vanskelighederne håndteres i praksis, og hvilken betydning dysleksi får for eleven.
Specialet belyser, hvordan eleven i en skolekontekst står i et relationelt afhængighedsforhold til omverdenen, der består af både krav og muligheder. Her viser det sig, at konstruering af undervisningen får betydning for elevens deltagelsesmuligheder.
Undersøgelsen finder, at eleverne kommer til at befinde sig i modsætningsfulde praksisser, når der ikke er overensstemmelse mellem krav og muligheder i situerede undervisningskontekster. Dette sker blandt andet gennem anvendelse af it-redskaber, der fungerer som støtte til elever med særlige vanskeligheder og derigennem skaber muligheder for dem. Det viser sig i praksis at være vanskeligt at anvende it-redskaber på en måde, så de er inkluderende i almenundervisningen. Dette resulterer i, at eleven kommer til at befinde sig i en modsigelsesfuld praksis, der problematiserer elevens deltagelsesmuligheder og sætter eleven i en udskilt position.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2019
Antal sider72
VejledereTine Jensen

Emneord

  • dysleksi, deltagelse, praksisforskning, kritisk psykologi, it-redskaber, modsætningsfulde praksisser