Dynamikken ved opvarmning og nedkølning: The dynamics of heating and cooling

Lars von Moos, Christian Haargaard Olsen, Lau Malthe Borch & Tim Birger Tejsner

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt vil belyse, om der er nogen problemer forbundet med at anvende gennemsnitstemperaturer over større tidsintervaller, fremfor præcise data over kortere intervaller, indenfor modellering af varmetransport gennem en væg. Dette gøres gennem teoretisk analyse af principperne bag varmeledning og computersimuleringer ud fra modeller opstillet på baggrund af denne teori. Som en del af simuleringerne, betragtes temperaturvariationen i Danmark ud fra et helt års detaljeret vejrdata. Konklusionen er, at den fejl der opstår ved brug af gennemsnitstemperaturer, i forhold til varierende temperaturer, er ubetydelig. Denne konklusion er gældende både for realistiske danske temperaturvariationer og for helt urealistiske og kunstige variationer. På trods af denne fejls ubetydelighed, er der alligevel en tendens til, at den stiger ved brug af større tidsinterval. Grunden til dette er ikke sikker, men meget tyder på, at væggens bufferkapacitet er afgørende for den lille fejl.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereBernhelm Booss-Bavnbek

Emneord

  • energiforbrug
  • modellering
  • vejrsimulation
  • Varmedledning