Duer ikke! Væk! En undersøgelse af individets fremtoning og adfærd på Tinder.

Karen Marie Veje Vognsen, Nick Krarup Hansen, Andreas Sloth, Kristoffer Oftebro-Svendsen & Laura Emilie Bannebjerg

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport behandler emnerne 'Individets adfærd og relations-dannelse' på det sociale medie 'Tinder'. Med afsæt i en række udvalgte teoretikere, har vi undersøgt, hvorvidt tinder giver brugerne anledning til en overfladisk adfærd. Derudover har vi set nærmere på Tinders system og opbygning, og undersøgt hvordan disse påvirker brugerne, når de møder hinanden for første gang. Projektet anvender både primær og sekundær data, samlet gennem litteratur, kvalitative og kvantitative metoder. Projektet konkluderer, at Tinder skaber anledning til en overfladisk adfærd blandt brugerne. Dette skyldes, at Tinder opstiller en legende tilgang til relations-dannelsen, hvilket bevirker, at brugerne delvist anvender Tinder som et spil.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2016
Antal sider78
VejledereHeidi Lene Myglegård Andersen

Emneord

  • Tinder
  • Relations-dannelse
  • Adfærd
  • Fremtoning
  • Unge