Drug repositioning og Alzheimers sygdom

Lea Marie Juul Christensen, Caroline Pulz Hansen, Thea Emilie Bergmann Christiansen, Mikala Meling Tang, Sarah Maria Olufsen & Emma Sofie Ahrenkiel Andersen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Drug repositioning er de seneste år begyndt at fylde mere inden for medicinudviklingen. Selvom drug repositioning ikke dækker over blot én metode, men derimod mange forskellige, har de alle dét fælles formål at udnytte noget af den viden, der allerede eksisterer om lægemidler, dog inden for nye områder. Dette kan ofte medføre en besparelse i både tid og penge.
I denne rapport opstilles et systematisk review, der skal lægge til grund for en analyse og diskussion af drug repositioning inden for Alzherimers sygdom, der er en kompleks lidelse hvor patofysiologien endnu ikke kendes til fulde. Trods mange hypoteser om sygdomsårsager samt mange års forskning, er det endnu ikke lykkedes at udvikle medicin, der kan helbrede eller stoppe progressionen i sygdommen. Det systematiske review søger at danne et overblik over hvad status er på drug repositioning igennem de seneste år, samt hvor mange forskellige tilgange, der er til at repositinonere et lægemiddel. I diskussionen vil det på baggrund af analysen blive behandlet hvilke begrænsninger samt muligheder drug repositioning medbringer. En gennemgående pointe inden for drug repositioning er, at metoden aldrig vil blive bedre end dét input, som lægges deri. Overordnet set bygger mange af metoderne på den nuværende viden, og mange af de inddragede studier er lavet in silico, hvilket medfører nogle usikkerheder. Selvom de kommer frem til lovende kandidater, er der stadig langt til forsøgsfaserne, hvor lægemidler kan blive frasorteret grundet bivirkninger eller manglende virkning i menneskets biologiske system. Indimellem laves der for store modificeringer af lægemidlerne til at de direkte kan repositioneres uden at skulle gennemgå de samme faser, som der ses i konventionel medicinudvikling. I sådanne tilfælde kan det derfor diskuteres om fordelene ved drug repositioning er for små. Drug repositioning kan dog også bidrage til både nye opdagelser inden for allerede veletablerede områder af patofysiologien og helt ny information, som kan afdække nye områder. Dette er en vigtig pointe, da det overordnede formål med drug repositioning må være at finde frem til bedre medikamenter til behandling. Det systematiske review belyser brugen af mange tilgange og dermed mange typer af resultater. Drug repositioning ses som et område i udvikling og som følge deraf vurderes det som værende et værktøj med potentiale til at finde behandlingsformer til Alzheimers sygdom.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2019
Antal sider65
VejledereHenrik Berg Rasmussen

Emneord

  • Drug repositioning
  • Alzheimers sygdom
  • Neurodegenerative sygdomme