Dronning Louises Bro - Ingen bro uden undtagelser

Simon Hjortskov Christensen, Julie Holstein, Cille Malene Sørensen & Naja Holsøe Duncker

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dronning Louises Bro er efter omlægningen af Nørrebrogade blevet et populært byrum for forskelligartede aktivitetsformer. Heraf undersøger dette projekt broen som et særligt fænomen, da dennes funktioner både ser sig gældende som transitzone og opholdsrum. På baggrund af dette søger projektet svar på, hvilke rumlige kvaliteter Dronning Louises Bro tilbyder, og hvordan disse tilegnes og videreudvikles gennem livet på broen. Det analytiske udgangspunkt bygger på en tvedeling af Henri Lefebvres begrebslige triade, som skal sikre en forståelse for casens iboende fysiske praktikker og sociale praksisser som byrum. Den teoretiske tilgangsvinkel til casen anskuer disse to elementer separat, men anvendes samtidig som en samlet og gensidigt påvirkelig enhed, der søger at skabe indsigt i Dronning Louises Bro som fænomen. Heraf kan projektet konkludere at broens rumlige kvaliteter er af afgørende medskabende karakter for broens konstant udviklende byliv og identitet. Det kan endvidere konstateres, at mangel på planlægning kan siges at åbne muligheden for midlertidighed og alternativ tilegnelse af rumlige kvaliteter, som kan resultere i nye sociale praksisser på broen.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider67
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • Dronning Louises Bro
  • Trafik
  • Mobilitet
  • Sense of Place