Dragen er vågnet - De politiske og økonomiske konsekvenser af den kinesiske modernisering

Dennis Rømer Adamsen, Sine Pedersen Amelung, Morten Hoffmeyer, Tobias von Platen-Hallermund, Peter Pociot, Henrik Rasmussen, Anne-Sofie Munck Schütze & Helle Wichmann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projekttitel – dansk Dragen er Vågnet Projektbeskrivelse – dansk Projektet omhandler Kinas økonomiske udvikling - dvs. overgangen fra en plan- til en markedsøkonomi - og hvordan det er muligt for Kinas Kommunistiske Parti (KKP), at bibeholde deres magt og legitimitet. Vi vil hovedsageligt beskæftige os med den politiske og økonomiske udvikling fra 1978 til i dag. Men for at det er muligt at forstå denne udvikling, er det nødvendigt med et kendskab til Kinas kulturhistorie, for derigennem at forstå kinesernes mentalitet. Derfor er projektet inddelt i tre dele: Kulturhistorie, den økonomiske udvikling og den politiske legitimitet. Som et led i forståelsen af den politiske del har vi valgt, i den økonomisk relaterede del, at beskæftige os med de økonomiske reformer, som har fundet sted. Derudover ser vi nærmere på forskellige legitimitetsformer og hvilke af disse, der er herskende i Kina. -------------------------------------------------- Projekttitel – engelsk The Dragon has awakened Projektbeskrivelse – engelsk This project is about the economic development in China, with the transition from planned to market economy, and how it is possible for the Chinese Communist Party to retain their power and legitimacy. The assignment mainly deals with the political and economical development since 1978. But to see this through, and to understand it correctly, it’s necessary to engage knowledge about the Chinese history of civilisation, and through that understand the Chinese mentality. That is why the assignment is divided in three parts: 1) history of civilisation, 2) economic development and 3) political legitimacy. Within the economic related part, we have chosen to discuss the economical transformations, which have taken place, as an element in understanding this part, which is: “How is it possible for the Chinese Communist Party to continually maintain their legitimacy?” Where we‘ll look closer into the different types of legitimacies ruling in China.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

  • Økonomi
  • KKP
  • Kina
  • Legitimitet