Drag queens

Anne-Sophie Andresen, Amanda Bredal, Maria Hoffman, Kathrine Moberg & Freja Søegaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Omdrejningspunktet for dette projekt er et kvalitativt casestudie om drag queens, foretaget i Berlin, med udgangspunkt i to specifikke drag queens - Jurassica Parka og Nina Queer. Projektet omhandler en række forskellige aspekter ved køn, hvor vi blandt andet har anvendt teorier af Judith Butler og Dorte Marie Søndergaard til at beskrive, og forstå køn som en størrelse der konstrueres gennem performance. Derudover har vi anvendt teori fra Bonnie og Vern Bullough til at fortolke forholdet mellem kønsroller, kønssymboler og kønsidentitet. Projektets videnskabsteoretiske ramme er poststrukturalismer, som giver mulighed for at få øje på flere sandheder og dermed ikke en endegyldig konklusion. Vores analyse og diskussion peger på, at det er muligt at performe forskellige kønsroller, på trods af en afklaret kønsidentitet. Dette mener vi, understøtter teorien om det performative og flydende køn.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2013
VejledereTobias Raun

Emneord

  • Køn
  • Drag queens
  • Kønslige diskurser
  • Intersektionalitet
  • Poststrukturalismer
  • Forskerposition
  • Performativitet
  • Feltstudie