DR, køn og repræsentation: Et projekt om public service kanalen, Danmarks Radios repræsentation og fremstilling af køn – og dennes betydning for minoritetssubjektet.

Nanna Wolff Salver, Nanna Mortensen Schiolborg, Emilie Wilhelmine Næve, Line Leth Weber Petterson, Maja Ulrike Wolfgang & Nanna Buch Jeppesen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet “DR, køn og repræsentation” undersøger forholdet mellem medier og køn, med fokus på Danmarks Radio som public service kanal og minoritetssubjektets repræsentation heri. Vi tager i projektet udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang til køn og seksualitet, og herunder inddrages teoretiske antagelser og begreber fra Judith Butler, Michel Foucault og Dorte Marie Søndergaard. Med disse teoretikere, ønsker vi at undersøge den stereotype fremstilling af køn og seksualitet som vi mener præger det danske mediebillede. Ved at analysere to udvalgte DR programmer “Blachman” og “Den store bagedyst” diskuterer projektet DR som public service kanals ansvar for at repræsentere mangfoldigt og derudover hvilken indvirkning fremstillingen af køn i programmerne har på minoritetssubjektet. Med et feministisk og socialkonstruktivistisk syn på køn og seksualitet fandt vi i projektrapporten frem til at DR, med de to programmer, fremstiller minoritetssubjektet på en diskriminerende ekskluderende måde, men samtidig disciplinerer de alle, ved at definere hvad en ‘rigtig kvinde’ og en ‘rigtig mand’ er. Projektet konkluderer, at sproget har en stor magt og dermed er der en gensidig effekt mellem diskurserne i kulturen og hvad der bliver fremstillet i medierne. DR fremstiller køn og seksualitet undertrykkende og kønsstereotypt, og dermed reproduceres der et cisheteronormativt verdensbillede.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider48
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • køn
  • medier
  • DR
  • repræsentation
  • minoritetsperson
  • subjekt