Dome of Visions - En Midlertidig Hybrid

Christoffer Straarup Møller, Jakob Kvist Hansen, Mikkel Kjærulf Torp, Anna Uldall Christensen, David Rosing, Amalie Leth Andersen & Kira Sønderkær Mikkelsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette bachelorprojekt fokuserer på midlertidig brug af byens rum. Det er et case studie, som udforsker det midlertidige rum, Dome of Visions, en geodætisk dome der fungerer som kultur- og eventrum på Søren Kierkegaards Plads i København.
Dome of Visions er skabt af arkitekt Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsen. Deres vision var, at skabe en åben og velkommende, bæredygtig konstruktion, der kunne gå i ét med sine omgivelser og kombinere arkitektur og kultur på en nyskabende måde. Konstruktionen er privatejet og finansieret af den svenske bygge- og entreprenør virksomhed NCC. Det kulturelle indhold samt events i Dome of Visions er kurateret ‘top-down’, men alle med interesse har mulighed for at arrangere et gratis event. Disse omstændigheder udgør dette projekts hovedspørgsmål:

“Hvordan kan Dome of Visions på Søren Kirkegaards Plads, anskues som værende en ny type midlertidigt byrum, set i en rumlig kontekst?”

Teoretisk har dette projekt to hoved teorier; John Pløger og tænketanken Hausenberg som arbejder med Midlertidige Rum, og Lefebvre's Produktion af Rum. Gennem interviews har vi indsamlet empirisk materiale fra hovedaktørene, tilknyttet Dome of Visions. Metodisk er projektet baseret på case-studies, kvalitative interviews og dokumentanalyse. Projektet anvender en hermeneutisk og fænomenologisk tilgang til produktion af viden.
Hovedspørgsmålet er delt op i to temaer: Midlertidighed og Rumlige værdier. Begge tematikker indarbejder relevant teori og empiri, som vil blive analyseret gennem dokumentanalyse af interview transskriptioner og konkluderet. De to temaer bliver støttet af en empirisk analyse vedrørende emnets aktører. Disse vil blive diskuteret samlet og til slut indgå i en konklusion af hovedspørgsmålet, som bliver efterfulgt af en perspektivering.
Dette projekt kan konkludere at Dome of Visions midlertidighed har taget form af en hybrid, baseret på at den mulige alternative tilgang i både konstruktionen, administration og kuratering af Dome of Visions kan ses gennem aktørernes indbyrdes samarbejde.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2016
Antal sider78
VejledereThomas Budde Christensen

Emneord

  • midlertidig byrum