Dokumentarens diversitet

Joakim Sandal, Nina Peitersen, Maria Merrild, Troels Pleimert, Camilla Stokholm Nielsen & Karina Reichmann Lundorff

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekts fokus har været at diskutere, om vores valgte teori er fyldestgørende i en analyse af dokumentarfilmene Den hemmelige krig og Smiling in a war zone. Af teori har vi anvendt Peter Harms Larsens fremstilling af bølgemodellen, berettermodellen, aktantmodellen og hans genreinddeling af faktafremstillinger, samt Bill Nichols’ definitioner af udtryksformer inden for dokumentarfilm. Endvidere har vi udvalgt relevant teori inden for områderne appelformer, semiotik og audiovisuelle virkemidler. Via en vurdering af teoriens anvendelighed, specifikt i forhold til vores to analyser, har det været et yderligere fokus at bidrage til den eksisterende genredebat. Vi kan konkludere, at vores anvendte teorier til en vis udstrækning er anvendelige i en analyse, men at de med fordel kan nuanceres, så man kan inddrage flere niveauer af de narrative strukturer. Derudover er det et problem, at der ikke er nogle mere dækkende og kategoriserende betegnelser og diskurser inden for debatten om dokumentarfilmen.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2007
VejledereSøren Schou

Emneord

  • genreproblematik
  • "Den hemmelige krig"
  • narrative strukturer
  • Dokumentarfilm
  • Smiling in a warzone