Ditoverblik.dk - Et partimedie i forklædning?

Anders Christian Hovgaard, Tim Gottenborg Bruun Ramsland, Johan Storgaard Jespersen, Jeppe Boysen Karlsson & Tomek Gjøl

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at undersøge, i hvor høj grad ditoverblik.dk formår at efterleve det journalistiske objektivitetsideal og fungere som et demokratisk korporativt medie, i henhold til deres selverklærede redaktionelle uafhængighed fra Dansk Folkeparti, der finansierer mediet. Derudover vil projektet undersøge, hvilken betydning mediet har i forhold til den pressehistoriske udvikling i Danmark.

Undersøgelsen besvares ved en kvantitativ indholdsanalyse af dit overblik.dks indhold, som bliver analyseret ud fra Gaye Tuchmans teori om objektivitets strategier. Resultaterne bliver holdt op mod Hallin og Mancinis mediesystemsteori i forhold til det demokratisk-korporative mediesystem samt teorier om den danske pressehistorie.

Vi konkluderer, at ditoverblik.dk i et begrænset omfang formår at leve op til objektivitetsidealet, og at de derfor i høj grad adskiller sig fra definitionen af medier i det demokratisk-korporative mediesystem. I forhold til organisering, finansiering og indhold ligner ditoverblik.dk på flere punkter et partimedie, og på trods af at de også besidder træk fra omnibuspressen, afskriver vi disse fællestræk som et forsøg på at slægte på publicistiske mediers integritet og at skjule deres partipolitiske tilknytning.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jan. 2019
Antal sider69
VejledereMette Bengtsson

Emneord

 • dansk folkeparti
 • pressehistorie
 • partipresse
 • omnibuspresse
 • segmentpresse
 • hallin og mancini
 • demokratisk korporative
 • mediesystem
 • tuchman
 • OBJEKTIVITET
 • MEDIER