Distortion og offentlig urinering

Ellen Christine Nygaard, Peter Hastrup, Andrea Chovanec, Johanna Holbak & Christina Fogh Bay

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resumé
Projektet omhandler Distortion, som er en musikfestival, der bliver afholdt i Københavns gader. Festivalen har i flere år kæmpet med en problematik omkring offentligt urinering. Vi har valgt at lave en spørgeskemaundersøgelse omhandlende deltagernes adfærd til Distortion. Vi foretog et observationsstudie til 1. maj i Fælledparken, hvorigennem vi fik adgang til sammenlignelig data med spørgeskemaet. For at få en bedre forståelse for toiletmulighederne til Distortion, valgte vi at foretage en analyse af toiletternes placering. Dette belyser vi vha. forskellige teorier herunder Richard H. Thalers teori omkring adfærdsøkonomi og hans teori omkring nudging udviklet i samarbejde med Cass R. Sunstein. Ligeledes benytter vi os af teorier omhandlende retten til det offentlige rum og pluralistisk ignorance, der forklarer kollektiv adfærd. I projektet benytter vi også teori omhandlende alkohol, og den adfærd indtagelse af alkohol medfører. Vi kan konkludere, at der til Distortion mangler alternativer, for at festivaldeltagerne vælger de opstillede toiletter frem for at ty til offentlig urinering. Dette skyldes bl.a. at toiletterne, ifølge festivaldeltagerne, er svære at lokalisere samt at toiletkøen er for lang.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2019
Antal sider91
VejledereNalle Peter Ben Kirkvåg

Emneord

  • Urin
  • Distortion