Diskurser om Grønland og rigsfællesskabet

Michelle Moesgaard Andersen, Trine Simmel Olsen & Thea Lykkeskov Jensen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Danmark har haft Grønland som koloni fra 1721 til 1953, hvor Grønlands kolonistatus blev ophævet. I denne projektrapport har vi undersøgt om disse gamle koloniale strukturer stadig kommer til udtryk i debatten om fire centrale politikområder; sprogpolitik, erhverv, økonomi og Grønland i rigsfællesskabet.

I denne projektrapport om de diskursive praksisser der eksisterer om Grønland og rigsfællesskabet, har vi valgt at belyse problemstillingen gennem en folketingsdebat fra 2018, som vi laver en kritisk diskursanalyse ud fra. Diskursanalysen udarbejdes mod besvarelsen af følgende problemformulering: “Hvilke diskursive praksisser eksisterer om Grønland og rigsfællesskabet i folketingsdebatten om rigsfællesskabet fra 2018, og hvad er årsagerne hertil?”

Diskurserne i debatten undersøges i den kritiske diskursanalyse ved Norman Faircloughs analyseredskaber interaktionel kontrol, modalitet og ethos. Efter vi har analyseret diskurserne samler vi de forskellige diskurser, for at kortlægge hvilke tankesystemer diskurserne er udtryk for og dermed fastlægger vi hvilke diskursive praksisser der eksisterer i debatten. Vi diskuterer de diskursive praksisser sammenholdt med de strukturelle og historiske forhold der er i forholdet mellem Danmark og Grønland. Vores projektrapport ender med at konkludere at der er en magtstruktur, som formentlig ubevidst, er indlejret i de diskursive praksisser og at denne magtstruktur er til fordel for Danmark.

Fordi vi arbejder med kritisk diskursanalyse og vi arbejder kritisk realistisk, kan vi undersøge de politiske diskurser i dybden, fordi vi undersøger hvorvidt de historiske forhold har en indvirkning på de diskursive praksisser. I en diskussion af dette vil vi inddrage Link og Phelans stigmatiseringskoncept, for at se, om der er stigmatiserende processer tilstede i debattens struktur.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider47
VejledereAllan Dreyer Hansen

Emneord

  • Grønland
  • Rigsfællesskab
  • Diskurs
  • Diskursanalyse
  • Stigmatisering