Diskurser om børn og børneopdragelse. Et komparativt studie af 'Bogen om barnet' fra henholdsvis 1954 & 1993.

Julie Kristensen, Signe Knigård, Ida Nigard Rosendal, Eva Agner Pedersen & Sophie Barfod

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt anvendes kritisk diskursanalyse som metode til at afdække følgende problemstilling: Hvordan har diskurser om børn og børneopdragelse ændret sig i Danmark fra 1950’erne til 1990’erne repræsenteret gennem de to årtiers udgaver af ’Bogen om Barnet’. Formålet med dette projekt er at belyse diskursive forandringer om børn og børneopdragelse i de ovenstående tidsepoker ud fra et historiske perspektiv. Til dette formål anvendes Norman Faircloughs tredimensionelle analysemodel til udførelse af en lingvistisk tekstanalyse, analyse af den diskursive praksis og slutteligt den sociale praksis. Ved benyttelsen af denne model – i samspil med en historisk redegørelse – belyses ændringer i familie- og samfundsstrukturer, som kan have påvirket diskursive forandringer i de to epokers udgaver af ’Bogen om barnet’. Måden, hvorpå barnet fremstår og bør opdrages, illustreres således vidt forskelligt i ’Bogen om barnet’ fra henholdsvis 1950’erne samt 1990’erne.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2012
VejledereKim Esmark