Diskurser i dansk politik

Amalie Øhrgaard, Josefine Linding Stisen, Olivia Lutz Svarrer & Mette Grube Condrup

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan fire danske partier konstruerer diskurser i
deres principprogrammer. Dertil vil projektet se på, hvilken af to samfundsmodeller,
konkurrencestaten eller velfærdsstaten, som partierne inddrager flest værdier fra. Ud fra de
fire partier Liberal Alliance, Venstre, Socialdemokratiet og Enhedslistens
principprogrammer belyses to overordnede diskurser henholdsvis liberalisme og socialisme.
Diskurserne tillægges forskellige betydninger, da hvert parti betragter diskursen ud fra deres
egen objektive virkelighed. Derudover fastlægger den teoretiske del af analysen, at partierne
inddrager værdier fra begge samfundsmodeller i større eller mindre grad. Diskussionen vil
anfægte, hvorvidt partierne har rykket sig på det parti-ideologiske kompas. Derudover vil det
blive diskuteret om partierne i større grad er tilhænger af konkurrencestaten eller
velfærdsstaten. Det konkluderes, at de fire partiers principprogrammer alle indeholder
værdier som både konkurrencestaten og velfærdsstaten bygger på. Derudover kan det
anfægtes, at Venstre og Socialdemokratiet bevæger sig mere ind mod midten på det
ideologiske kompas, mens Enhedslisten og Liberal Alliance rykker sig længere ud mod hvert
deres yderpunkt. Fra en socialkonstruktivistisk vinkel kan det konkluderes, at der ikke er én
sandhed om definitionen af det danske samfund, og dermed ikke en objektiv virkelighed. Det
skyldes, at alle partierne ser sandheden fra deres synspunkt, og derfor er sandheden
perspektivistisk.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider60
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • Politk
  • diskurs
  • velfærdstat
  • konkurrencestat
  • socialkonstruktivisme