Diskurs og sporafhængighed i den danske skattepolitik

Bjarke Bruun Petersen, Elith Bjarne Olsen, Jihad Mohammed Taha, Tine Færch Jørgensen & Tobias Weltzer Søborg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Diskurs og sporafhængighed i den danske skattepolitik I projektet søges det, via brugen af Faircloughs kritiske diskursanalyse og Piersons teori om sporafhængighed i politik, afdækket, hvorfor den nuværende SRSF-regering fører samme skattepolitik som den tidligere VK-regering. Den kritiske realisme er projektets overordnede ramme, hvilket kan ses både i form af projektets opbygning, valg af teori og metode og i udformningen af konklusion samt perspektivering. Der arbejdes i opgaven med officielle dokumenter, hovedsageligt udgivet af Finansministeriet. Gennem en kritisk diskursanalyse af VK-regeringens og SRSF-regeringens skattereformer fra henholdsvis 2009 og 2012 og en afdækning af sporafhængighedens indflydelse på skattepolitikken bliver der påvist et samspil mellem diskursen og sporafhængigheden. Discourse and path dependency in the danish tax policy In the project, Fairlough’s critical discourse analysis and Pierson’s theory on path-dependency will be used in order to clarify why the present SRSF government is using the same tax policies as the previous VK government. The critical realism is the general setting of the project, which can be seen throughout the structure of the project, the choice of theories and methods, in the conclusion and the perspectivation. The project deals with official documents, primarily from the Ministry of Finance. A critical discource analysis of the VK governments and the SRSF governments financial reform from 2009 and 2012, respectively, and a clarification of the influence of path-dependency on the financial reforms, will demonstrate an interaction between both the discource and path-dependency.

UddannelserSamfundsfag, (Bachelor/kandidatuddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jan. 2013

Emneord

 • kritisk realisme
 • SRSF
 • critical discourse analysis
 • skattepolitik
 • path-dependency
 • Pierson
 • neoclassical
 • kritisk diskurs analyse
 • VKO
 • sporafhængighed
 • Fairclough
 • Keynes