Diskurs I Forandring

Lykke Devantier Boisen, Andreas Høgsbro, Rikke Medis Wissing, Lærke Mørk Rossen, Nikoline Clausen Norking & Louise Skovlund de Fries

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Resumé
Formålet med projektet er at undersøge, hvilke udfordringer en fremtidig forestillet diskursændring, der ser mere negativt på alkohol, kan skabe for en organisation som Roskilde Festival, og hvordan organisationen strategisk kan imødekomme disse.
Den valgte case er Roskilde Festival, og gennem et socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk perspektiv, samt via relevant teori og empiri, besvares problemstillingen i projektets analyseafsnit. Det konkluderes, at Roskilde Festival er et corporate brand, der i høj grad gennem deres kommunikation forsøger at kommunikere deres kerneværdier ud til omverdenen. Dog stemmer brandimage og brandidentitet ikke fuldstændig overens. Dette kom til udtryk, da brandets interessenter associerer Roskilde Festival med alkohol. I anden analysedel analyseres Roskilde Festivals brandingstrategi og deres Corporate Social Responsibility. Endvidere undersøger denne analysedel på baggrund af legitimitetsteori, hvilke legitimitetsproblemer Roskilde Festival ville kunne opleve i kraft af deres corporate brand og brandingstrategi, hvis den forestillede diskursændring finder sted.
Det vurderes, at Roskilde Festival ved at øge fokus på organisationens omverden kan optimere legitimiteten. Dette argumenteres der for, ved inddragelse af førnævnte teorier samt inddragelsen af teori om Customer Relationship Management.
Projektet afsluttes med en anerkendelse af, at denne forestillede diskursændring sandsynligvis vil kunne opstå på grund af forandringer i omverdenen. Det anerkendes imidlertid også, at en sådan diskursændring ikke vil gælde alle organisationens interessenter, hvilket betyder, at Roskilde Festival ikke nødvendigvis vil opleve markante konsekvenser som følge af den forestillede diskursændring.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
Antal sider68
VejledereJesper Schlamovitz

Emneord

  • Roskilde Festival
  • Diskursændring
  • Alkohol
  • Branding
  • Legitimitet
  • CSR
  • CRM