Diskontering i Danmark - Hvilke faktorer førte til ændringen i 2013?

Abdufatah Omar Salad, Roar Rehardt Hemmingsen Knudsen & Mads Nicolai Røndrup

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt er blevet skrevet i forbindelse med det specialeforberedende projekt på RUC. Projektet har til formål at identificere de forhold som førte til ændringen af diskonteringsrenten i 2013. Disse forhold vil blive afdækket ved brug af beslutningsprocesteori, da vi observere diskonteringsrenten som en public policy. Det er således en række beslutningsprocesser hos aktørerne på kollektivt niveau, der fører til ændringen 2013.

Det vigtigste forhold er, om nogle partier vælger at agere policyentreprenør. Dette gør de, hvis de kobler problemer i omgivelserne - finanskrisen og klimaudfordringerne - med løsningen, som i dette tilfælde var en nedjustering af diskonteringsrenten. Om dette ville ske uden interesseorganisationerne er ikke til at vide, men i 2013 så vi, at partierne nævnte interesseorganisationerne i deres argument for, at diskonteringsrenten skulle ændres.
Et andet forhold, som er særdeles vigtig for, om et partier eller partier vælger at agere policyentreprenør, er, om diskonteringsrenten afviger fra den i sammenlignelige lande. Dette var et forhold samtlige af aktørerne forholder sig til. Sidst men ikke mindst vurderer vi også, at partierne skal se på vurderingen af, om diskonteringsrenten skal revurderes, som en politisk opgave, før at en ændring initieres fra denne side.

De ovenstående forhold er samlet i en kausalmodel, som kan anvendes på de øvrige ændringer af diskonteringsrenten i 1999 og 2009, med henblik på styrkelse af kausalmodellen.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider58
VejledereCamilla Jensen

Emneord

  • diskontering
  • Beslutningsprocesteori
  • Public policy