Disciplinering i det åbne fængsel: Disipine in open correctional facility

Nanna Theut, Emil Kragh-Schwarz, Klaus Yuri Møller-Arentoft, Ege Kofod Schjørring & Pil Sten Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Disciplinering i det åbne fængsel Projektets formål er at undersøge og analysere om de disciplineringsmekanismer, der benyttes i det åbne fængsel, kan siges at være en videreudvikling af disciplinering som beskrevet af Michel Foucault i ”Overvågning og Straf”. Projektrapporten indleder med at sætte det åbne fængsel ind i en historisk og praktisk kontekst. Derefter gennemgås Foucaults teori i sin helhed, hvorfor der er også er medtaget elementer, som ikke anvendes direkte i analysen, men er med til at skabe en forståelsesramme. Dernæst følger en begrebsdiskussion af forholdet mellem disciplinering, resocialisering og straf. Analysen sammenholder teori og indsamlet empiri og der konkluderes på projektet som helhed. Efter det følger en diskussion for at åbne den smalle analyseramme op, heri relativiseres grundlaget for muligheden for disciplinering i det åbne fængsel. Discipline in open correctional facilities The purpose of this project is to investigate and analyse whether the mechanisms of discipline that are utilised in the open correctional facilities can be viewed as a development of discipline as described by Michel Foucault in “Discipline and Punish”. The project sets off by placing the open correctional facilities in its historical and practical context. Then, Foucault’s theory is covered on a whole for which reason elements are included not to be applied directly in the analysis but to create an overall understanding. Subsequently, a discussion of the concepts, punishment, rehabilitation, and discipline, is developed. The analysis compares theory and the collected empery, and concludes the project on a whole. Finally, a discussion follows to open up the narrow analytical frame wherein the fundament of the possibility for discipline in open correctional facilities is questioned.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2007
VejledereErling Jelsøe

Emneord

  • open correctional facility, disipline, Foucault, governmentality
  • åbne fængsler, Disciplinering, Foucault, governmentality