DIOS - Den Innovative Organisation Sølund

Nicolai Jr Nygaard, Gunvor Jr Schjelde, Jacob Jansø Jr Nielsen & Inga M. Fischer Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Plejecentret Sølund, som er Nordens største plejehjem, har i 2011 sendt alle fastansatte på plejecentret på kurser i innovation for at skabe DIOS – Den Innovative Organisation Sølund. Formålet var at give medarbejdere og ledere nogle værktøjer og noget viden som de kunne bruge til at forbedre deres hverdag ved hele tiden at lave små forbedringer i deres hverdag gennem nytænkning. Denne viden og disse værktøjer kommer i høj grad fra konsulentfirmaet Pankoke Consult, som specialiserer sig i at få organisationer til at skabe innovation. Her giver innovationssystemteori en model for, hvad der skal være til stede for, at en organisation kan skabe systematisk innovation og nyinstitutionel teori bidrager med begreber der kan beskrive indlejret praksis, passendehedslogik og problemerne ved at ændre på disse. Med disse værktøjer analyseres organisationen og her viser der sig en række faktorer der bidrager til innovation og en række faktorer der hæmmer innovation. Centralt for er en strategisk satsning på inkrementel innovation, en integration af alle medarbejdere fra leder til løstansat og de værktøjer som dem der arbejder på Sølund har fået gennem kurserne i innovation, som faktorer der fordre og skaber innovation. Her er konflikt imellem gamle og nye passendehedslogikker, beslutninger i organisationens omverden (det politiske system og forvaltningen) og en relativ silo opdeling imellem afdelingerne imidlertid faktorer der hæmmer innovation og innovativ tænkning. The care home Sølund, which is the largest care home in The Nordic countries, sent everyone on the permanent staff on courses in innovation in 2011 in an attempt to create DIOS, which translates to ‘The Innovative Organisation Sølund’. The goal was to give employees and executives tools and knowledge which they could use in their everyday work to constantly make small improvements to their daily work. In this they have been assisted by Pankoke Consult, a consultancy who specializes in getting organizations to create innovation. Based on a model of the factors a successful system of innovation requires, from system theory of innovation, and terms from new institutionalism which can describe embedded social practice, logic of appropriateness and the troubles in changing these. With these analytical tools we analyse the organization and find a number of factors that help innovation and a number of factors that hinder innovation and innovative thoughts. Decisive points for improving innovation and innovative thinking are a strategic focus on inkremental innovation, an integration of all employees from executives to hourly paid workers and the tools and knowledge the employees have attained through the courses in innovation. Decisive points in factors that hinders innovation and innovative thinking is a conflict in logics of appropriateness, descisions made in the surroundings of the organization (the political system and the public administration) and a relatively silo division between departments.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2012
VejlederePeter Aagaard

Emneord

  • Innovation in the public sector