Digitaliseringens betydning for rummet - et studie af rumteori og interaktion

Trine Løber, Emil Bergmann, Niklas Jarnit, Andreas Greve, Astrid Marie Sonne-Frederiksen & Niels Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Ud fra en filosofisk hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang vil det analyseres, hvorledes digitaliseringen har rykket rummet, og den sociale interaktion deri, fra at være primært fysisk til at have en stadigt højere digital karakter. I projektet vil rummet blive forstået ud fra Henri Lefebvres begreber om rumlig praksis, rummets repræsentationer og repræsentationernes rum, David Harveys absolutte, relative og relationelle rum og Diana Sacos cyberspace, hardeware, software og wetware. Dertil bliver interaktionen i rummet og digitaliseringens påvirkning af denne analyseret ud fra John B. Thompsons begreber ansigt-til-ansigt samt medieret og kvasi-medieret interaktion og Homi K. Bhabhas udtalelsens møde. For at gøre analysen mindre abstrakt er det danske folkebibliotek anvendt som eksemplificering af rummets forskydning i takt med digitaliseringen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2011
VejledereThomas Theis Nielsen

Emneord

  • Digitalisering
  • Lefebvre
  • Bhabha
  • Harvey
  • Rum
  • Saco
  • Thompson
  • Interaktion