Digitaliseringen af det danske samfund – en diskursanalyse af de Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier

Selma Maria Stockner

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet undersøger hvilke diskurser der betydningssætter begreber som ”digitalisering”, ”teknologi”, ”det digitale velfærdssamfund” og ”det digitale samfund” i de Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier. Analysen af dokumenterne suppleres med analyse af kvalitative interviews, der bidrager til pege på eventuelle problematiske aspekter af de betydninger, der fremkommer i dokumenterne. Specialet benytter Laclau og Mouffes diskursteori samt begreber fra Faircloughs kritiske diskursteori som teoretiske værktøjer i analysen. Derudover benyttes begreber fra strategisk kommunikation og forandringskommunikation inden for den offentlige sektor i tilgangen til dokumenterne.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jan. 2014
VejledereJørgen Lerche Nielsen

Emneord

  • digitaliseringsstrategi
  • mouffe
  • laclau
  • faiclough
  • diskursteori
  • digitalisering