Digital forvaltning - et teoretisk projekt om IT, organisation og forandring

Mikkel Hesselholt Munck

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Et stigende pres fra borgere og politikere har indirekte været medvirkende til diskussionen om, hvorvidt indretningen af den offentlige sektor er hensigtsmæssig, når det gælder produktionen af offentlige serviceydelser. Senest med den kommende kommunalreform, hvor fokus har været på sammenlægningen af kommuner, reduceringen af antallet af amter samt en beskæring af amternes opgaver. Projekt Digital Forvaltning er ligeledes udtryk for ønsket om, at effektivisere den offentlige sektor, dog med et fokus på den direkte borgerbetjening. Den grundlæggende tanke er, at digitalisering af en række servicefunktioner vil bidrage til at frigøre både personale og økonomiske ressourcer samt bidrage til en øget kvalitet. Digital forvaltning er ud fra dette synspunkt ikke et isoleret fænomen, men rettere udtryk for en antagelse om, at den offentlige sektor kan indhøste samme økonomiske fordele som den private sektor gennem digitalisering af arbejdsprocesser. Digital forvaltning kan på denne led betegnes som New Public Management – den anden bølge.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

  • Strategisk ledelse
  • Digital forvaltning
  • New Public Management
  • Offentlig etos
  • Institutionel teori
  • Erik Johnsen