Diffuse lidelser - En analyse af retsanvendelsen i førtidspensionsafgørelser

Mads Eliasen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Ud fra operationel retssociologi undersøges i specialet kvaliteten af sagsbehandlingen af førtidspen-sionsafgørelser for en gruppe borgere med fibromyalgi i perioden fra 2003 til 2013. Dette med bag-grund i Nana Mik-Meyers undersøgelse af borgere med diffuse lidelser og de udfordringer der op-står, når disse møder forvaltningen. Undersøgelsen udføres ved at analysere en række sagsakter, hvor borgere har ansøgt om førtidspension. I undersøgelsen konkluderes det, at der i sagsbehandlin-gen kun findes mindre procesfejl, og at afgørelserne dermed er korrekte jf. lovgivningen. Dog viser undersøgelsen også at sagsbehandlingstiden grundet lovgivningens krav er en langvarig proces, uden meget formål. Dette skyldes at borgerne der ansøger om førtidspension skal gennemgå de ek-sisterende behandlingstilbud for at få mulighed for at få tildelt førtidspension. Et rimeligt krav, hvis der var håb om en reel forbedring af borgernes helbred, men da fibromyalgi er en sygdom der ikke kan kureres, kommer gruppen af førtidspensionsansøgere igennem yderst langvarige sagsforløb.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 feb. 2015
VejledereLisbet Christoffersen

Emneord

  • Førtidspension
  • Diffuse lidelser