Diffus jordforurening i grøftekanten: Diffus soilpollution by the roadside

Joan Tønning, Sanne Bjerg, Johan Hilge Thygensen & Jakob Rene Hestbæk

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Målet med projektet er at opstille generelle hypoteser ud fra, en delvis teoretisk og eksperimentel, analyse af forureningsmønsteret, omkring en konkret vejstrækning. Udgangspunktet for undersøgelserne er et antal rapporter udarbejdet for Miljøstyrelsen, hvori der er opstillet en simpel model for forureningens spredningsmønster langs en lineær forureningskilde. Vi ønsker, med vores hypoteser, at bidrage til grundlaget for en udarbejdelse af en mere teoretisk model, som kan anvendes til kortlægning af den forureningstype, der specificeres ved at blive tilført miljøet i mindre doser i løbet af adskillige år. Vores hypoteser siger, at forurening aftager tilnærmelsesvist potentielt med afstanden fra en lineær forureningskilde. Forureningsniveauet er størst og aftager mest indenfor de første 10 meter fra den lineære forureningskilde. Vinden påvirker spredningen af forureningen i en sådan grad, at områder, der ligger i læ, vil være mindre påvirket af forurening, end områder der ligger i åbent terræn. Hypoteserne bygger på bly som forureningsindikator, altså det stof vi har undersøgt jorden for. Det vil kræve yderligere undersøgelser at overføre de fundne sammenhænge til andre forurenende stoffer. Andre stoffer kan være mere mobile end bly. Vores resultater giver en tydelig beskrivelse af et spredningsmønster for forurening langs en vej. #

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejledereNiels H. Jensen

Emneord

  • tungmetaller
  • diffus jordforurening
  • bly
  • spredningsmønstre